Object structure

Title:

Początek i rozwój pasji etnograficznej - Jan Ignaciuk - fragment relacji świadka historii [TEKST]

Creator:

Ignaciuk, Jan (1928-2013)

Subject and Keywords:

projekt Etnografia Lubelszczyzny ; etnografia ; kultura ludowa ; Dańce ; południowe Podlasie ; muzyka ludowa ; pieśni ludowe ; Kolberger, Krzysztof ; wesele ; obrzędy weselne ; ukraińskie wesele ; pieśni weselne ; pieśni wiosenne ; taśmy magnetofonowe ; Biała Podlaska ; Kijów ; Hanna ; Popko, Jurij ; Lajmem ; kserograf ; PRL ; cenzura ; Bielsk Podlaski ; Łukaszenko, Larysa ; Lublin ; Lwów ; Akademia Muzyczna w Lwowie ; Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie ; transkrypcje pieśni ; Okręgowe Muzeum w Lublinie ; Nad Buhom i Narwuju ; Nasze Słowo ; Przegląd Prawosławny ; Podlaski Kwartalnik Kulturalny ; Twórczość Ludowa ; Adamowski, Jan ; Almanach Ukraiński ; Tadeusz Karabowicz ; zwyczaje zimowe

Description:

Relacja mówiona zarejestrowana w ramach Programu Historia Mówiona realizowanego w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN" (www.historiamowiona.teatrnn.pl). Wyraża ona wyłącznie subiektywne wspomnienia i poglądy świadka historii, które nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ośrodka.

Publisher:

Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Publication place:

Lublin

Contributor:

Lasota, Piotr. Rozm. ; Lasota, Piotr. Transkr. ; Lasota, Piotr. Red.

Date:

2011-02-08

Resource Type:

fragment tekstowy relacji mówionej

Format:

application/pdf

Source:

Archiwum Programu Historia Mówiona Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN"

Language:

pol

Relation:

click here to follow the link

Coverage:

Polska -- Dańce -- 1944-1989 ; Polska -- Dańce -- po 1989

Rights Management:

Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

×

Citation

Citation style: