Były zamówienia i drukowało się wszystko - Zbigniew Zadora - fragment relacji świadka historii [AUDIO]