Zaprzęg ruski - Jan Ignaciuk - fragment relacji świadka historii [AUDIO]