Sztajdel, Piotr. Montaż, 2010-11-15, Akordeonista grający w przejściu Bramy Grodzkiej