Posadzenie dwóch dębów przy pomniku Józefa Czechowicza - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [AUDIO]