Wyrzucenie z mieszkania przy ul. Narutowicza 20 i przeprowadzka na teren getta - Helena Grynszpan - fragment relacji świadka historii [AUDIO]